Adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

A felhasználó által megadott adatokat az erdoszeliszappan.hu webshop (üzemeltető, adatkezelő) kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. A felhasználó adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az üzemeltetőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

A felhasználók adatai kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek megfelelően járunk el.
tolgylevel_szines_hiAz adatkezelésért felelős:

Név: Sánta Őz Tanya Bt.
Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 64.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 93/1
eMail: erdoszeliszappan(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Adószám: 28429348-3-42
Cégjegyzékszám: 01-06-311043
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96568/2016.tolgylevel_szines_hi

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan létrejön egy session ID, mely az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Az üzemeltető a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához és a megrendelések teljesítéséhez kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét, továbbá telefonszámát és címét. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A bejelentkezés során a felhasználó számítógépén a bejelentkezéshez kapcsolódó adatlenyomat képződik, melyet az tárol (cookie). A tárolt lenyomat (cookie) nem alkalmas a felhasználó személyes adatainak visszafejtésére, csak a bejelentkezés azonosítására szolgál a lapok közötti navigáció során. A felhasználó a bejelentkezéskor dönthet arról, hogy ez a lenyomat a számítógépén megőrződjék (“maradjak bejelentkezve”) vagy törlődjék.tolgylevel_szines_hiAz adatkezelés célja

Az adatkezelés a webshop szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolattartást, a megrendelések teljesítését szolgálja.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az erdoszeliszappan.hu webshop a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai teljesítéséhez, fejlesztéséhez használja fel. tolgylevel_szines_hiAz adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik az adatkezelő törli.

Az erdoszeliszappan.hu webshop nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.tolgylevel_szines_hiAz adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.tolgylevel_szines_hiA felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A “kezelt adatok köre” pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, illetve email címén kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A webshop szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény beérkezésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.tolgylevel_szines_hiAdatbiztonsági intézkedések

Az erdoszeliszappan.hu webshop adatait és a szolgáltatásokat működtető programokat az

Enigma Webstudio Bt.
2360 Gyál, Károlyi Mihály u. 101

tárolja és gondoskodik azok fizikai, hozzáférési és üzemeltetési biztonságáról.tolgylevel_szines_hiJogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a erdoszeliszappan.hu webshop megsértette személyes adatok védelméhez való jogát igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.tolgylevel_szines_hi